Centrala Ubera W Krakowie

Centrala Ubera W Krakowie. Aktywnie monitorujemy sytuację związaną z koronawirusem (covid ‐19) i podejmujemy kroki w celu zapewnienia. To także jeden z piętnastu krajów, w których aplikacja uber działa więcej niż.

Centrala Kraków Archiwum Narodowe w Krakowie
Centrala Kraków Archiwum Narodowe w Krakowie from ank.gov.pl

Tak nie wygląda centrala ubera. Początkowo miało zatrudnić 150 osób, ale zapotrzebowanie wzrasta. Docelowo w krakowskim uberze będzie pracować 140 specjalistów, którzy będą wspierać działania operacyjne ubera w regionie.