Firefox Udostepnia Wszystkim Total Cookie Protection

Firefox Udostepnia Wszystkim Total Cookie Protection. W tym artykule opisano funkcję udostępniania położenia oraz sposób zarządzania uprawnieniami dla witryn internetowych, które wymagają udostępnienia informacji o lokalizacji w przeglądarce firefox. Mozilla’s firefox is doubling down on blocking internet cookies from tracking your web browsing activities.

Firefox 89 zadebituował. Co nowego w przeglądarce? Instalki.pl
Firefox 89 zadebituował. Co nowego w przeglądarce? Instalki.pl from www.instalki.pl

The way total cookie protection works is that any time a website, or. Aby zapoznać się z technicznym podziałem działania total cookie protection, możesz przeczytać dokument mozilli dla programistów. Toggle the switch at the top of the panel.